Johannes Käis

Esileht » Käisi selts » Käisi preemia

Käisi preemia

Johannes Käisi nimeline preemia asutati Põlva rajooni Ed. Vilde nim. kolhoosi juhatuse otsusega seoses Johannes Käisi 100. sünniaastapäevaga 26. detsembriks 1985.

Preemia määratakse Johannes Käisi Seltsi esildiste alusel Peri POÜ poolt kord aastas 25. detsembril ühele pedagoogile Põlva maakonnast ja  ühele pedagoogile Eesti Vabariigist. Erandid otsustab komisjon.

Ühele ja samale isikule korduvalt preemiat ei määrata.

Reeglina määratakse Johannes Käisi nimeline preemia koolis või haridusorganeis töötavale pedagoogile, kes

  • väärib tunnustust oma praktilise tegevusega,
  • on silma paistnud Johannes Käisi pedagoogilise pärandi või teiste kooliuuenduslike ideede rakendamise ja propageerimisega või oma töökogemuste tutvustamisega,
  • on ühiskondlikult aktiivne.

Muudatusi käesolevas statuudis, samuti Johannes Käisi nimelise preemia määramist erandina võib teha preemiakomisjon juhul, kui selle poolt on vähemalt 70% komisjoni liikmetest.

Koostas Paul Lehestik 1985.a.
Kaasajastatud 2008.a.

%d bloggers like this: