Johannes Käis

Kõik sündmused

Johannes Käisi nimeline preemia 2019

Johannes Käisi Seltsi juhatus ootab 11. oktoobriks 2019 ettepanekuid preemia kandidaatide kohta. Ettepanekukirjas esitatud kirjeldused kandidaadi tegevusest peaksid sisaldama teavet tema ettevõtmistest Käisi pärandi tutvustamisel, kooliuuenduslikust eestvedamisest õpetajate täienduskoolituses, ühiskondlikust aktiivsusest. Seltsi juhatuse ettepanekul määrab Peri Põllumajanduslik  OÜ preemia ühele pedagoogile  Põlva maakonnast ja ühele pedagoogile teistest Eesti maakondadest. (Vt ka seniste preemia saanute nimesid https://johanneskais.wordpress.com/kaisi_selts/laureaadid/).

Esildised saata aadressil Aina. Alunurm@gmail.com.

Johannes käisi Seltsi suvekool 2019

Esmaspäeval, 19. augustil 2019.a toimub Pärnumaal Jänesselja Lasteaias (Jänesselja tn 10, Sauga, Tori vald) suvekool „Johannes Käisi pedagoogiline pärand lõimituna riikliku õppekavaga“.

Suvekooli teemat avatakse:

kooli õppekava seisukohalt – kooliõpetajatega kohtub Pille Liblik

lasteaia õppekava seisukohalt – lasteaiaõpetajatega kohtub Aina Alunurm.

Päevakava:

11.00–12.30 loeng

Lõuna

13.15–14.45 loeng jätkub

Kohvipaus
15.00 üldkoosolek

 

Üldkoosoleku teemad:

*JKSi edasine tegevus koostöös Eesti pedagoogika arhiivmuuseumi (EPAM) ning Ühiskondliku Pedagoogika Uurimise Instituudiga (ÜPUI)

*JKSi juubeliaasta (2020) tegemised

Suvekool on seltsi liikmetele tasuta, teistel vaja tasuda toiduraha. Võta suvekooli kaasa häid mõtteid seltsi edasise tegevuse kohta.
Registreerumine: aina.alunurm@gmail.com. Kirjuta, kas osaled kooli- või lasteaiaõpetajate töörühmas.

 

Johannes Käis saja-aastase Eesti kooliuuenduse kontekstis

Johannes Käisi Seltsi sügiskool ja üldkoosolek toimuvad reedel, 30.11.2018            Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumis (Rävala pst 10, Tallinn)

Päevakava

10.30–10.50 Kogunemine, registreerumine
10.50–11.00 Lõdvestumis-soojendushetked, Eesti Teatri- ja Draamahariduse Selts
11.05–11.10 Aina Alunurm, Johannes Käisi Selts
11.10–12.00  

Johannes Käisi 2018 preemia  laureaatide väljakuulutamine,              HTMi esindaja Pille Liblik; Peri Põllumajanduslik OÜ esindaja Eero Timmermann; JKSi esindaja Aina Alunurm

Laureaatide esinemised (kuni 20 min ühele laureaadile)

12.00–12.15 Maia Punak, Eesti Teatri- ja Draamahariduse Selts
12.15–12.40 Heda Kala, Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus
12.40–13.05 Toomas Kruusimägi, Eesti Koolijuhtide Ühendus
13.05–13.15 Veronika Varik, TLÜ Eesti pedagoogika arhiivmuuseum
13.15–14.15 Kohvipaus (sooja sööki saavad soovijad osta Solarise e keskusest)

Võimalus osta Johannes Käisi teose „Õpetuse alused ja teed“ uustrükki (30 €)

14.15–14.35 Arutelule kutsuva meetodi vahepaus, Eesti Teatri- ja Draamahariduse Selts
14.35–15.00 Pilvi Tauer, Eesti Loodusainete Õpetajate Liit
15.00–15.25 Piret Jõul ja Külli Arand, Eesti Klassiõpetajate Liit
15.25–15.50 Tiiu Kaljas, Eesti Matemaatika Selts
15.50–16.10 Refleksiooni-meetodi vahepaus, Eesti Teatri- ja Draamahariduse Selts
16.10–16.15 Sügiskooli lõpetamine
16.20–17.00 Johannes Käisi Seltsi üldkoosolek

Registreerimine  23. novembrini e-posti aadressil: Aina.Alunurm@gmail.com

 

2018. aastal Johannes Käisi ideedega

Johannes Käisi Seltsi tervitus

Töötuba “Kunstiteraapia kasutamise võimalusi kunstitunnis”

Johannes Käisi Selts kutsub osalema praktilises töötoas “Kunstiteraapia kasutamise võimalusi kunstitunnis“. Töötuba toimub 19. oktoobril 2017.a kella 15.00 – 16.30 Elva Gümnaasiumis Tartu mnt 3 (B-korpus ruum 204). Tehes õpitakse tundma kunstilise tegevuse põhieesmärke ja kasutatavaid meetodeid.  Omandatud teadmisi ja meetodeid saab kasutada erinevates ainetundides laste emotsionaalse häirituse korral lapse rahustamiseks, saavutamaks aktiivset osalemist õppes.

Et töötoas jaguks vajalikke vahendeid, palume registreeruda hiljemalt 18.oktoobriks aadressil:annek@elvag.edu.ee

Johannes Käisi Selts ootab kandidaate Johannes Käisi nimelisele preemiale!

Johannes Käisi nimeline preemia määratakse ühele pedagoogile Põlva maakonnast ja ühele pedagoogile Eesti Vabariigist, kes väärib tunnustust oma praktilise pedagoogilise tegevusega, on silma paistnud Johannes Käisi pedagoogilise pärandi või teiste kooliuuenduslike ideede rakendamisega või oma töökogemuste tutvustamisega ning on ühiskondlikult aktiivne.

Preemiat antakse välja aastast 1985, selle on saanud 2 kollektiivi ja 62 pedagoogi. (Ühele ja samale isikule korduvalt preemiat ei määrata.)

Johannes Käisi preemia laureaadi kandidaadi nimi ja tema tegevuse kirjeldus palume saata hiljemalt 6. oktoobriks 2017.a e-posti aadressile Aina.Alunurm@gmail.com e-kirja manusena.

Johannes Käisi seltsi suvekooli asemel 24.08.2017 Põlva koolis draamakoolitus ja seltsi üldkoosolek

Põlva Kool (Kesk 25, Põlva)

9.45 Kogunemine ja registreerumine, võimalus maksta liikmemaksu

10.00–12.00 Draamaõpetus Maia Punak (Põlva Kool)
12.15 Lõunasöök
12.45–14.00 Draamaõpetus jätkub Maia Punak (Põlva Kool)
14.15–15.15 JKS üldkoosolek, kus päevakorras:
1. Juhatuse liikmete määramine
2. JKS liikmeskond
3. Seltsi tegevused, sh majandusaasta aruanne

JKSi juhatuse koosolek                               

Siinkohal palve kõigile liikmetele: kui te üldkoosolekul osaleda ei saa, siis palun andke kirjalik volikiri kaasa oma tuttavale seltsi liikmele, sest hääletamise puhul on oluline iga liikme hääl (esindajate volikirjad või nende ärakirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile).
1. Seltsi põhikiri näeb ette, et „seltsi liikmeks võib olla iga teovõimeline füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt osalema seltsi põhikirjas nimetatud eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid“. Seltsi liikmel on mitmeid kohustusi, sh liikmemaksu tasumine. Kahjuks on JKSis liikmeid, kes ei ole aastaid osalenud seltsi tegevuses ega maksnud liikmemaksu. Liikmeskonna aktiivsus on oluline ka üldkoosolekul osalemisel, sest teatavate ostuste tegemisel on määravaks
enamuse liikmete hääled.
2. JKSi liikmetele korraldati eelmisel aastal elektrooniline küsitlus seltsi eesmärkide täitmisest, soovidest jm seltsi tegevustest. Viimastel aastatel on aktiivne osalus vähenenud, mistõttu soovime arutleda teemal: missugused peaksid olema need tegevused ja teemad, kus liige oma aktiivsust näidata soovib ja saab.

Tule ja arutleme koos!

Kohtumiseni Põlvas!

 

 

Töötoad õpetajatele jaanuarist märtsini 2017: UUENENUD ÕPIKÄSITUS KÄISILIKUL MOEL

                                 

  1. aasta esimeses kvartalis viivad seltsi liikmed läbi 5 töötuba üldnimetuse all:                                                 Uuenenud õpikäsitus käisilikul moel.

Töötubade läbiviimiseks sai selts toetuse tegevusest „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“, mida viiakse ellu Elukestva õppe strateegia 2020 „Pädevate ja motiveeritud õpetajate ning haridusasutuste juhtide programmi“ raames ning toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Projekti kirjeldus: Praktiline töötubade vormis tehtavad seminarid aitavad tegevõpetajal kogeda vahetult, kuidas üks või teine teoreetiline seisukoht on praktikasse rakendatav. Johannes Käisi Seltsi liikmeskond on südameasjaks võtnud Johannes Käisi pedagoogilise pärandi juurutamise igapäevatöösse. Samas saame ka öelda, et käisilik õpetus toetab igati tänast õpikäsitust. Seega JKS soovib oma liikmeskonda ning laiemalt ka lasteaia- ja kooliõpetajaid toetada õpikäsituse elluviimisel ning seda käisilikult töökooli vormis (ehk kogemuslik õpe, töökool, üldõpetus).

 Projekti eesmärk: Läbi on viidud töötoad lasteaia- ja kooliõpetajatele õpikäsituse rakendamiseks lasteaias ja koolis käsilikul moel (ehk Johannes Käisi pedagoogilisi põhimõtteid järgides).

 Projekti tulem/mõju:

Siinkohal näen mõju kahepoolsena: õpetaja saab kogemusi, teadmisi, mille tulemusena lapse ja õpilase lasteaia- ja koolipäev on huvitav ja teda igati arendav. Saame luua koolirõõmu, mida tänases koolis napib.

 Projekti maksumus: 2590,44.

Töötoad toimuvad Elvas, Aakres, Pärnus, Tallinnas ja Põlvas. Töötubade toimumise kohta vaata: Kutse töötubades osalema (veel …)

Johannes Käisi Seltsi 2016. aasta tegevusaruanne

2016-seltsi-tegevused

Iga õppeaasta algab laste kuulamisega

Katrin Helendi, Tartu eralasteaed Terake

 

Johannnes Käis on lapsepärasust pidanud üheks oluliseks nõudeks õppe- ja kasvatustöös, kus õpetuse sisuks on lapse huvideringi kuuluvad asjad ja nähtused.

Tänapäeval peab õpetajal olema aega, et lapsi kuulata, sest ainult vesteldes ja lapsi jälgides  saame me  teada, millised teemad neid tegelikult vaimustavad  ja huvitavad.

Tartu eralasteaias Terake algab iga õppeaasta laste kuulamisega. Õpetajad võtavad aja lastega vestlemiseks ja nende küsitlemiseks. Laste huvidele toetudes kujunevad teemaprojektid, kuhu lõimitakse erinevad õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad. Enamasti ei oska õpetajad projekti pikkust määratleda, sest see võib väldata paar nädalat või paar kuud ning see sõltub otseselt laste huvist teema ja tegevuste vastu. Lapsed saavad projekti käigus oma teadmisi ja mõtteid  mitmekülgselt väljendada.

Usume, et iga laps on oma loomult uudishimulik maailmaavastaja, kes hangib uusi teadmisi ja oskusi uurides, katsetades ning kõike seda erinevate meelte abil tajudes. Oleme oma lasteaias loonud keskkonna, mis on võimalusi pakkuv ja vahelduv, inspireerib mängima, uurima, looma ning julgustab lapsi koostööle.

Erinevaid  tegevuskeskusi on nii õues, rühmaruumides kui ka koridoris.  Mängu- ja õppimiskohad  on sisustatud nii, et lapsed saaksid  tunnetada erinevaid materjale, loovalt meisterdada,  konstrueerida ja katsetada. Näiteks kivid, lehed, käbid, lilleõied ning luubid  sorteerimisplaadil  innustavad lapsi tähelepanelikult uurima ja küsimusi esitama. Kastid värvilise riisi, saepuru, kinesteetilise liiva või kastanimunadega võimaldavad lapsel eralduda ning üksi või kahekesi mängida. Ateljees saab vabalt kasutada materjale, õppida ja harjutada töövõtteid ning loovalt ennast väljendada. Õu ja park  on aga parim koht, kus uurida, kuidas näiteks  käitub vesi  kui teda valada, pumbata või kanda või kuidas sirgub peenras külvatud lilletaim.

Johannes Käis pidas õpikäsituses oluliseks kahte pedagoogilist põhinõuet – lapsepärasus ja eluligidus. Need kaks märksõna on olulised ka tänapäeva lasteaiakultuuris.

Last huvitab endiselt tema lähim ümbrus ning kogemuste kaudu õpitakse tundama iseennast ja  ümbritsevat maailma.