Johannes Käis

Esileht » Käisi-uurimusi » Nõukogude pedagoogika ja kool

Nõukogude pedagoogika ja kool

Ajakirjas Nõukogude pedagoogika ja kool (hilisem Eesti pedagoogika ja kool) ilmunud uurimusi Johannes Käisi kohta.

1. Ivask, A. Rühmatöö  J. Käisi pedagoogilises süsteemis. – Nõukogude pedagoogika ja kool. Tartu: TRÜ; VÕT; 1969; nr 5.

2. Laane, K., Birk, V. Johannes Käisi elu ja pedagoogiline tegevus. – Nõukogude pedagoogika ja kool. Tartu: TRÜ; VÕT; 1969; nr 5.

3. Liiv, R. Tööjuhendite menetlus ja õppetöö individualiseerimine kodanlikus Eestis. – Nõukogude pedagoogika ja kool. Tartu: TRÜ; VÕT; 1969; nr 5.

4. Nurk, A. Üldõpetus kodanliku Eesti koolides  ja  J. Käisi osa selle põhjendamisel. – Nõukogude pedagoogika  ja kool. Tartu: TRÜ; VÕT; 1969; nr 5.

5. Pedajas, M.-I. J. Käis õpilaste ühiskondliku elu organiseerimisest. – Nõukogude pedagoogika ja kool. Tartu: TRÜ; VÕT; 1969; nr 5.

6. Praakli, K. Isiksuse kasvatamisest  J. Käisi pedagoogikas. – Nõukogude pedagoogika ja kool . Tartu: TRÜ; VÕT; 1969; nr 5.

7. Udras, A. Õppeainete kontsentratsiooni põhimõte J. Käisi pedagoogilises süsteemis. – Nõukogude pedagoogika ja kool. Tartu: TRÜ; VÕT; 1969; nr 5.

8. Vallner, A. Kodulugu kodanliku Eesti koolides  ja  J. Käisi osa selle põhjendamisel. – Nõukogude pedagoogika ja kool. Tartu: TRÜ; VÕT; 1969; nr 5.

9. Elango, A. Ideoloogilisi võitlusi pedagoogika rindel kodanlikus Eestis. – Nõukogude pedagoogika ja kool. Tartu: TRÜ; VÕT; 1972; nr 6.

10. Mets, A. Nikolai Kann. – Nõukogude pedagoogika ja kool. Tartu: TRÜ; VÕT; 1972; nr 6.

11. Elango, A. Nõukogude pedagoogika retseptsioon Eesti NSV-s 1940-1973. – Nõukogude pedagoogika ja kool. Tallinn: HM; TRÜ; VÕT; ÜPUI; 1975; nr 12.

12. Horm, V. Jüri Annusson ja tema osa kodanliku ühtluskooli rajamisel ja uuendamisel. – Nõukogude pedagoogika ja kool. Tallinn: HM; VÕT; ÜPUI; 1978; nr17.

13. Arold, V. J. Käisi seisukohti kooliaianduse alal. – Eesti kirjanike ja kultuuritegelaste pedagoogilisi seisukohti. Nõukogude pedagoogikaja kool; Elango, A., koostanud. Tallinn: HM; VÕT; ÜPUI; 1980;  nr 21

14. Horm, V. Johannes Käisi pedagoogilisi seisukohti tema publitsistliku tegevuse valgusel. – Eesti kirjanike ja kultuuritegelaste pedagoogilisi seisukohti. Nõukogude pedagoogika ja kool; Elango, A., koostanud. Tallinn: HM; VÕT; ÜPUI; 1980;  nr 21

15. —. Noor Johannes Käis loodusõpetuse õpetajana. (Aastad 1903-1917). – Eesti kirjanike ja kultuuritegelaste pedagoogilisi vaateid. Nõukogude pedagoogika ja kool; Elango, A, koostanud. Tallinn: HM; VÕT; ÜPUI; 1983; nr 31

16. Metsis, L. Õppetöö organiseerimine kodanliku Eesti algkoolis kuni kuueklassilise kooli kohustuse kehtestamiseni (1930.a.). – Eesti kooli arengu radadelt.Nõukogude pedagoogika ja kool; Elango, A., koostanud. Tallinn: HM; VÕT; ÜPUI; 1983; nr 32

17. Erm, M. Õpetajad-humanitaarteadlased ja nende panusest eesti kultuurilukku. – Õpetaja osast eesti kultuuriloos. Nõukogude pedagoogika ja kool; Rannap, H., koostanud. Tallinna: HM; VÕT; ÜPUI; 1985; nr 36

18. Horm, V. Alleks Vallneri pedagoogitee. – Progressiivseid ideid Eesti pedagoogilise mõtte arengus. Nõukogude pedagoogika ja kool. Elango, A., koostanud. Tallinn: VÕT; ÜPUI; 1989; nr 41

19. Ilves, A. Poleemika õpetajate seminaride ümber. – Progressiivseid ideid Eesti pedagoogilise mõtte arengus. Nõukogude pedagoogika ja kool. Elango, A., koostanud. Tallinn: VÕT; ÜPUI; 1989; nr 41

20. Mets, A. Reformpedagoogiliste ideede kajastumine ajakirjas “Eesti Kool” (1935-1940). – Progressiivseid  ideid Eesti pedagoogilise mõtte arengus. Nõukogude pedagoogika ja kool. Elango, A., koostanud. Tallinn: VÕT; ÜPUI; 1989; nr 41

21. —. Reformpedagoogiliste ideede kajastumine ajakirjas “Kasvatus” (1931-1940). – Progressiivseid ideid Eesti pedagoogilise mõtte arengus. Nõukogude pedagoogika ja kool. Elango, A., koostanud. Tallinn: VÕT; ÜPUI; 1989; nr 41

22. Muoni, H. Loogika, psühholoogia ja pedagoogika ring Tartu Ülikoolis. – Õpetaja ja kooliajalugu. Eesti pedagoogika ja kool. Elango, A., Rannap, H., koostanud. Tallinn: EHA; ÜPUI; 1992; nr 46

23. Arold, V. Koolinõunike osa eesti kooliaianduse arendamisel. – Koolinõunikud koole nõustamas. Eesti pedagoogika ja kool. Rannap, H., koostanud. Tallinn: ÜPUI; 1998; nr 49

%d bloggers like this: