Johannes Käis

Esileht » Käisi-uurimusi » Koolile pühendatud elu

Koolile pühendatud elu

Koolile pühendatud elu. Johannes Käis 1885-1950. F. Eisen, koostanud. Tallinn. 1985

Sisukord:

Ferdinand  Eisen. Silmapaistev eesti pedagoog Johannes Käis   …………………………………. 5
Inge  Unt. Johannes Käisi didaktilise süsteemi areng.. ……………………………………………….16
Valter Horm. Johannes Käis—algõpetuse metoodika uuendaja 1920.—1930. aastatel….. ….. 44
Jaan Eilart. Johannes  Käis Ioodusõpetuse metoodika ja  koolifenoloogia rajajana ………….. 62
Karl Laane. Johannes Käis ja õpilasomavalitsus Võru Õpetajate Seminaris…………………….. 78
Reet Liimets-Sorokina.  Johannes Käisi mõjust didaktika arengule Nõukogude Eestis…….   92
Heino Liimets. Johannes Käisi teest nõukogude pedagoogikasse  …………………………….   106
Valter  Horm. Koolile pühendatud elu. Johannes Käisi elukäik  ………………………………….. 114
Johannes Käisi tööde bibliograafia.   (Koostanud Valter Horm.)  ……………………………….   155
Resümeed    …………………………………………………………………………………………………….163
Isikunimede  register   ……………………………………………………………………………………….171

%d bloggers like this: