Johannes Käis

Koolinäitus Londonis

Võru õpetajateseminar. Tartu, 1936, lk 83-85

1928. a. tegi Haridusministeerium seminarile ja harjutuskoolile ülesandeks esitada Eestit rahvusvahelisel koolinäitusel Lon­donis. Sinna saadeti 150 eksponaati, mis suuremalt jaolt valiti kevadisel koolinäituselt. Näituse korraldajate erisoovil valmistati veel 2 eesti rahvarõivas nukku, Lõuna-Eesti elumaja mudel ja saa­deti ka kogu piltpostkaarte eesti rahvarõivastega. Need esemed, samuti osa teistest eksponaatidest jäidki Inglismaale rändnäituse jaoks.

Ühes eksponaatidega saadeti ka õpetaja A. Behrsing’i koostatud ülevaade seminari tegevusest. Brošüür tõlgiti Eesti Saatkonna poolt Londonis inglise keelde päälkirja all „A Glance of the pedagogical Work of a Government Teachers’ Seminary in Estonia” ja jagati näi­tuse külastajaile.

Selle näituse lõppedes andis Eesti Saatkond Londonis Haridus­ministeeriumi kaudu meie ajakirjandusele informatsiooni, mis sisal­das järgmist:

„Rahvusvaheline koolilaste näitus Londonis. Eesti edukas esinemine. The Schoolboys’ Own Exibition, mis Londoni Royal Horticultural Hall’is 29. dets. avati ja 5. jaan. s. a. (1929) kestis, omandas erilise tähtsuse selle tõttu, et ta tänavu esmakordselt välisriikide osavõtuga ära peeti. Välisriikidest oli Eesti välja­panek kahtlemata kõige rikkalikum ja äratas rõõmustavalt palju tähelepanu, eriti oma mitmekesisusega. Võru õpetajate seminari poolt suure hoolikusega valmistatud eksponaadid mitmesuguste koolielu   avaldusaladelt    (üle  150 numbri),   andsid näitusel ülevaatliku   pildi   Eesti   kooliasjanduse tasapinnast   ja võitsid sellepärast rohket poolehoidu.” (Kiri 8. I. 1929. a.)

Haridusminister   L.   Johanson   omalt   poolt   avaldas   seminarile tänu hästi õnnestunud esinemise eest (18. I 1929).

%d bloggers like this: