Johannes Käis

Esileht » Elu ja tegevus » Õpetajatee algus Lätis

Õpetajatee algus Lätis

Pärast  Pihkva gümnaasiumi juures sooritatud kreis­kooli­­õpetaja kutseeksamit (1903) sai Johannes Käis õpetajakoha Lätis, Limbaži (Lemsalu) linnakoolis. 1904. aasta sügisel lõpetas eksternina edukalt Peterburi õpetajate instituudi ning sai täieõiguslikuks linnakooliõpetajaks. 1906. aastal siirdus ta naabermaakonna Valmiera (Volma­ri) linnakooli ja tütarlaste gümnaasiumisse, kus tal võimaldati õpetada ka loodusõpetust. Koolis korraldas Johannes Käis õpilastele õppekäike, koguti taimi, valmistati herbaariume, toimetati fenoloo­gilisi, tütarlaste gümnaasiumis ka meteoroloogilisi vaatlusi, mida avaldati kohalikus ajalehes.

Need tööd äratasid tähelepanu Riias 1911. aastal toimunud koolinäitusel. Järgnes Johannes Käisi üleviimine Riiga. Esialgu üheks aastaks Riia Peeter-Pauli linnakooli, seejärel 1. juulist 1912 Riia Aleksander I Gümnaasiumi. Üleviimise algatajaks oli gümnaasiumi direktor, loodusteaduste kandidaat P. Bojarinov.

1913. aasta suvevaheaeg kulus Käisil gümnaasiumi loodusõpetuse kabineti sisustamiseks. Kabinetis oli suur õpetaja­laud, seinal ekraan valguspiltide ja kinofilmide näitamiseks, kabinetis olid projektsioonilatern, epidiaprojektor, kino­apa­raat ja mikropreparaatide projektor, vee- ja gaasivarustussüsteem. Käis oli tõenäoliselt üks esimesi koolikino kasutajaid ja propageerijaid.

Loodusteadustest innustatuna kujunes noorest Käisist Aleksandri Gümnaasiumi perioodil üks esimesi ja agaramaid õppeekskursioonide propageerijaid Lääne­mere kubermangudes. Kõigi tema korraldatud õppekäikude ja ekskursioonide kirjeldused ilmusid 1914. aastal  Riias avaldatud Johannes Käisiesimeses trükises.

Seoses sõja puhkemisega ning rindejoone lähenemisega Riiale evakueeriti Aleksander I Gümnaasium Võrru, kuhu jäädi kaheks aastaks. Õpetajaameti kõrvalt astus Johannes Käis 1916. aastal Petrogradi ülikooli füüsika-mat­emaa­tika teaduskonda, kus sooritas riigiek­samid 1917. aasta alguses. 1918. aastal lõpetas ta kooli 1. järgu lõpudiplomiga loodusteaduste alal.

 

%d bloggers like this: