Johannes Käis

Esileht » Käisi selts

Käisi selts

Johannes Käisi Seltsi esimene üldkogu koosolek toimus 20. veebruaril 1990 Põlva Keskkoolis.  (Asutamiskoosolek,  kus esialgselt kavandati Käisi klubi loomist Johannes Käisi õpilastest ja tema nimelise preemia laureaatidest,  oli varem.) Seltsi mõtte teoks tegemisel oli eestvõtjaks kauaaegne Põlva Keskkooli direktor Paul Lehestik, kes selles algatuses sai tuge Võru Õpetajate Seminari vilistlastelt,  JK preemia laureaatidelt,  oma lähematelt kolleegidelt;  ilma pikemata osutasid toetust Pedagoogikainstituudi algõpetuse sektor ja tema juurde kuuluv aktiivgrupp.

Üldkogu koosolekul keskendus tähelepanu JK elutöö ja pärandi jäädvustamisele, mis alusel piirjoonestus ka esialgne tegevuskava. Arutluse käigus hakkas tooni andma vajadus esiplaanistada JK ideede (taas)rakendamine Eestis, Eesti koolis. Niimoodi visandus esmane töökava keskustusega järgmisele:

(1)      korraldada konverents JK 105.  sünniaastapäeva tähistamiseks 1991.a.   jaanuari alguses;
(2)      taotleda kultuur-haridusliku filmi loomine JK elust ja pedagoogilisest loomingust (HM toetusel ja “Tallinnfilmi” teostusel);
(3)      hakata taas välja andma JK algatatud ja “toimetatud metoodilist bülletääni “Kooliuuenduslane”;
(4)      jätkata HM algatatud konkurssi “Algkool vajab õppematerjali” nüüd juba JKSi egiidi all;

üldkogu koosolekul valiti ka seltsi juhatus ja revisjonikomisjon järgmises koosseisus:
JKSi juhatus:         Paul Lehestik (esimees) Jaan Eilart Ferdinand Eisen Tiiu Kiudorv Heino Mägi.
revisjonikomisjon: Nikolai Paisnik Anni Rinne Helge Tootsmann.

Üldkoosolekul arutati läbi ka JKSi põhikirja projekt, mis Juhatuse poolt redigeerituna esitati Ministrite Nõukogus registreerimiseks ja HMis kinnitamiseks:  põhikirja avaldame tutvumiseks ka “Kooliuuenduslase” lugejale.

JKSi järgmisel üldkoosolekul (21. juunil 1990) võeti teatavaks esimehe Paul Lehestiku ülevaade Seltsi tegevusest, arengust ja rahalisest seisust. Esimees järeldas, et

–   küllalt lühikese ajaga on tulemuslikult tegutsema asutud;
–   rahaline seis ei ole paljulubav,  aga on lootusi haridus- ja muudegi asutuste toetusele ning ka iseteenimise võimalustele;
–   esimees kutsus üles VÕSi vilistlasi üle andma ja kirja panema kõike, mis nende õpingute ja töötamise aegadest nüüdsele pedagoogilisele elule tähelepandav võiks olla.

JK üldõpetuslik-koduloolise printsiibi rakendamisest praeguses algõpetuses andsid ülevaate Kai Võlli ja Lehte Sillamäe.

Üldkogu arutas Iäbi ja kiitis heaks JKSi üleskutse 6-aastase algkooli taaskehtestamise vajadusest eesti haridusstruktuuris (üleskutse avaldasid “Õpetajate Leht” – 1990, nr. 28 ja “Päevaleht” – 1990,nr.128);   “Kooliuuenduslase” avanumbris avaldame üleskutse laiendatud teesid).
● K. Leht. Ühe alguse puhul. Johannes Käisi Seltsi sünnist. – Kooliuuenduslane. Tallinn. 1990, nr 1, lk 19-20

%d bloggers like this: