Johannes Käis

Johannes Käis

kaisSelle virtuaalse teabevärava valmimist on rahaliselt toetanud Tiigrihüppe Sihtasutus, sisu on Tallinna Ülikooli juures asuvalt Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumilt (Ilmar Kopso, Jana Järvsoo, Viivi Eksta, Riina Taro). Eestis pole palju pedagoogilise mõtte suurmehi, kelle tutvustamiseks on mõttekas teabeväravat teha. Siiski ei mäleta ega tea me neidki: vahepealne poolsajand on mälutahvli peaaegu puhtaks pühkinud. Alustame Johannes Käisist – mõneti tuttavast, ometi suurest tundmatust.

[Võru] Seminari juhataja Johannes Käis on olnud selle [eesti kooli -] uuenduses keskne ja teistest peajagu pikem kuju.

(Soome koolinõunik Akseli Salokannel.
Õpettajain Lehti. Helsingi, 1935, 13)

Püüame siia kokku koguda Käisi enese poolt ja tema kohta kirjutatut, kajastada Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi fondi põhjal ka Johannes Käisi kirjutistest käsikirjaks jäänut. Meil on meeles seegi, et senini ei ole meil Johannes Käisi ülevaatlikku personaalbibliograafianimestikku. Püüame mõista, et nüüd on 21.sajand, aga meie valduses olev teave Käisi kohta pärineb valdavalt hoopis teisest ajast.

Nüüd, ligi poolteist aastakümmet pärast Eesti Vabariigi taassündi, peab Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum koos Johannes Käisi teabevärava lugejaskonnaga tunnistama, et Käis on kiidetud ja tuntud, kuid mitmes mõttes tundmatu.