Johannes Käis

Esileht » Piirkondlikud sündmused

Category Archives: Piirkondlikud sündmused

Töötoad õpetajatele jaanuarist märtsini 2017: UUENENUD ÕPIKÄSITUS KÄISILIKUL MOEL

                                 

  1. aasta esimeses kvartalis viivad seltsi liikmed läbi 5 töötuba üldnimetuse all:                                                 Uuenenud õpikäsitus käisilikul moel.

Töötubade läbiviimiseks sai selts toetuse tegevusest „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“, mida viiakse ellu Elukestva õppe strateegia 2020 „Pädevate ja motiveeritud õpetajate ning haridusasutuste juhtide programmi“ raames ning toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Projekti kirjeldus: Praktiline töötubade vormis tehtavad seminarid aitavad tegevõpetajal kogeda vahetult, kuidas üks või teine teoreetiline seisukoht on praktikasse rakendatav. Johannes Käisi Seltsi liikmeskond on südameasjaks võtnud Johannes Käisi pedagoogilise pärandi juurutamise igapäevatöösse. Samas saame ka öelda, et käisilik õpetus toetab igati tänast õpikäsitust. Seega JKS soovib oma liikmeskonda ning laiemalt ka lasteaia- ja kooliõpetajaid toetada õpikäsituse elluviimisel ning seda käisilikult töökooli vormis (ehk kogemuslik õpe, töökool, üldõpetus).

 Projekti eesmärk: Läbi on viidud töötoad lasteaia- ja kooliõpetajatele õpikäsituse rakendamiseks lasteaias ja koolis käsilikul moel (ehk Johannes Käisi pedagoogilisi põhimõtteid järgides).

 Projekti tulem/mõju:

Siinkohal näen mõju kahepoolsena: õpetaja saab kogemusi, teadmisi, mille tulemusena lapse ja õpilase lasteaia- ja koolipäev on huvitav ja teda igati arendav. Saame luua koolirõõmu, mida tänases koolis napib.

 Projekti maksumus: 2590,44.

Töötoad toimuvad Elvas, Aakres, Pärnus, Tallinnas ja Põlvas. Töötubade toimumise kohta vaata: Kutse töötubades osalema (veel …)

Johannes Käisi auhind SAs Innove – esimene laureaat Ene Kulderknup

Sihtasutuses Innove (asub Ülemiste City linnakus Johannes Käisi majas) tähistatakse täna uue õppeaasta algust ja antakse välja Johannes Käisi auhind. Johannes Käisi auhinnaga tunnustatakse SA Innove töötajat/töörühma, kes on silma paistnud otsese toetusega haridusuuenduslike ideede rakendamisele ning levitamisele haridusasutustes ja/või Johannes Käisi pedagoogilise pärandi tutvustamisega.
Auhinna mõtte algatas Inge Raudsepp õppekava ja eksamite keskusest ning esimese auhinna saab ta kolleeg Johannes Käisi Seltsi liige Ene Kulderknup. Kolleegid tunnustavad Ene panust üldhariduskoolide õppekavade arenduses, kooliõppekavade koostamise ning rakendamise toetamisel, sh nõustamisel ja era- ja riigikoolide õppekavade riiklikele õppekavadele vastavuse hindamisel. Sotsiaalkonstruktivistliku õpiparadigma rakenduse eest seisjana hoiab Ene Kulderknup järge Johannes Käisi koolkonna ideedega.
Auhinna nominentide hulgas olid sel aastal üldhariduse ja seire agentuuri töötajad. Loodetavasti ergutab auhinna sisseseadmine suuremat hulka sihtasutuse töötajaid, sh ka Euroopa kooli õpetajaid Johannes Käisi töödega tutvuma. Järgmise õppeaasta auhinnale kandideerimiseks on tegude vormimise aeg alanud!

Piirkondlikel seminaridel tutvustatakse Käisi pedagoogilist pärandit

Screen Shot 2014-08-29 at 21.51.42

„Uued õppekavad ei taha uuendada mitte üksi üksikute õppeainete sisu vaid kaasa aidata kogu kooli üldise laadi ning vaimu ümberloomisele“ /Johannes Käis, 1921/
Innove konkurss „Uuenenud riiklike õppekavade rakendumise toetamine“

Johannes Käisi Selts kutsub piirkondlikele seminaridele.

Registreerimine: aina.alunurm@gmail.com.

Johannes Käisi Selts väljastab seminaris oselemise kohta tõendi.

 

Seminar Üldõpetuslik tööviis
„Lapse sisemisi jõude vallandab ja paneb liikuma vaid ühtlustatud õppetegevus (üldõpetus),  mille keskmeks on last ümbritsev maailm, laste kogemuste, elamuste ja huvide maailm.” /Johannes Käis/
11. septembril kella 14.00 – 17.15 seminar Tallinnas Kihnu Lasteaias (Kihnu tn 1)

Lisaks tutvustatakse Johannes Käisi pedagoogika ja riiklike õppekavade võimalusi, Johannes Käisi pedagoogiliste põhimõtete ja  teiste 20 saj pedagoogiliste kontseptsioonide seoseid ning Johannes Käisi Seltsi ja seltsi tegevust.
25. septembril kell 14.00 – 17.15 seminar Võrumaal Parksepas Waldorflasteaias Terve Pere Aed (Kesk 9)

Lisaks koduloo teema ning tutvustatakse Johannes Käisi pedagoogika ja riiklike õppekavade võimalusi, Johannes Käisi Seltsi ja seltsi tegevust.

 

Seminar (Rahva)kultuur
„Kasvatuse ja hariduse ülesandeks on meie kultuuri väärtusi tulevaile põlvile edasi anda, neid meie kultuuriliste varanduste pärijateks teha.“ /Johannes Käis/

 

2. oktoobril kella 14.00 – 17.15 seminar Pärnus Koidula Muuseumis (Jannseni tn 37; kohti 25)

Seminar algab Papa Jannseni koolitunniga. Lisaks tutvustatakse Joh Käisi pedagoogiliste põhimõtete ja  teiste 20 saj pedagoogiliste kontseptsioonide seoseid ning Johannes Käisi Seltsi ja seltsi tegevust.                                                                                                                                                                      .

Seminar Looduskasvatus
„Loodus on inimesele elurõõmu allikaks.“ /Johannes Käis/
6. novembril kella 15.00 – 18.15 seminar Rakveres Tallinna Ülikooli Rakvere kolledźis (Pikk tn 40)

Lisaks tutvustatakse Johannes Käisi pedagoogika ja riiklike õppekavade võimalusi, Johannes Käisi pedagoogiliste põhimõtete ja teiste 20 saj pedagoogiliste kontseptsioonide seoseid ning Johannes Käisi Seltsi ja seltsi tegevust.

Johannes Käis ja koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Jänesselja lasteaia ajalehe LAPS 1013. aasta esimeses numbris keskendutakse Johannes Käisi pedagoogilistele põhimõtetele, mis tänaseks on koha leidnud ka koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas (2008).

http://janesselja.ee/fileadmin/pdf/Loodus_on_in_eluroomu_allikas.pdf

Parksepa lasteaed avas Käisi teemanurga

1. septembril avati Parksepa lasteaias pidulikult kooliuuendaja Johannes Käisi mälestusele pühendatud teemanurk, mille juurde kuulub lasteaialaste looduses kulgeva avastusõpperaja makett.

Miniloodusrajal on Parksepa lasteaia direktori asetäitja Maire Posti sõnul koha saanud samad puud-põõsad,

mida lapsed looduses kulgeval matkarajal tundma õpivad. Maketil on kõik nagu päriselus: veesilm, sild, laululava jne. Taimede kääbusvariandid aitas lasteaial leida ettevõte Roheline Aed. Puidust esemed on miniõpperaja tarvis teinud ettevõte Puukujur.

Teemanurga tähtsaim koht on ilmselt Johannes Käisi nime kandev tool. Seal saab istet võtta see – olgu

ta siis suur või väike –, kel õuesõppetunnis teistele midagi öelda on.

Nokitsemist õpperaja maketi juures veel jagub. Lasteaia direktori Anu Sarapi sõnul on kavas teerajad

katta puuklotsidega, kuhu on põletatud lasteaia külaliste nimi. Teemanurk on rajatud Johannes Käisi 125. sünniaastapäeva tähisena. Paljuski tema õpetusele toetub Parksepa lasteaed oma igapäevatöös.

Teemanurk on üks osa suuremast projektist (õuevarjualune, üritused), mida rahastas keskkonnainvesteeringute

keskus üle 6000 euroga.

Pilt ja artikkel (autor Kalle Kabun) Võru valla lehest http://www.voruvald.ee/dmdocuments/vvt_september2011.pdf

Miniloodusrajal on Parksepa lasteaia direktori asetäitja Maire Posti sõnul koha saanud samad puud-põõsad,

mida lapsed looduses kulgeval matkarajal tundma õpivad. Maketil on kõik nagu päriselus: veesilm, sild, laululava jne. Taimede kääbusvariandid aitas lasteaial leida ettevõte Roheline Aed. Puidust esemed on miniõpperaja tarvis teinud ettevõte Puukujur.

Teemanurga tähtsaim koht on ilmselt Johannes Käisi nime kandev tool. Seal saab istet võtta see – olgu

ta siis suur või väike –, kel õuesõppetunnis teistele midagi öelda on.

Nokitsemist õpperaja maketi juures veel jagub. Lasteaia direktori Anu Sarapi sõnul on kavas teerajad

katta puuklotsidega, kuhu on põletatud lasteaia külaliste nimi. Teemanurk on rajatud Johannes Käisi 125. sünniaastapäeva tähisena. Paljuski tema õpetusele toetub Parksepa lasteaed oma igapäevatöös.

Teemanurk on üks osa suuremast projektist (õuevarjualune, üritused), mida rahastas keskkonnainvesteeringute

keskus üle 6000 euroga.

Pilt ja artikkel (autor Kalle Kabun) Võru valla lehest http://www.voruvald.ee/dmdocuments/vvt_september2011.pdf

keskus üle 6000 euroga.

Pilt ja artikkel (autor Kalle Kabun) Võru valla lehest http://www.voruvald.ee/dmdocuments/vvt_september2011.pdf

Käisi-näitus Võrumaa muuseumis

Võrumaa Muuseumis avatakse 8. detsembril mälestusnäitus “Johannes Käis 125” http://my.tele2.ee/vorumaamuuseum/yritused.php.