Johannes Käis

Esileht » Käisi preemia

Category Archives: Käisi preemia

Johannes Käisi Seltsi juhatus ootab kandidaate Johannes Käisi nimelisele preemiale!

 

Johannes Käisi nimeline preemia määratakse pedagoogile, kes väärib tunnustust oma praktilise tegevusega ja on silma paistnud Johannes Käisi pedagoogilise pärandi või teiste kooliuuenduslike ideede rakendamise ja propageerimisega või oma töökogemuste tutvustamisega.

Preemia määrab Peri Põllumajanduslik OÜ Johannes Käisi Seltsi juhatuse esildiste alusel ühele pedagoogile Põlva maakonnast ja ühele pedagoogile Eesti Vabariigist.

Preemiakandidaate võivad esitada haridusasutused ja -organisatsioonid.

Johannes Käisi preemia kandidaadiks esitamise avaldus, mis kirjeldab kandidaadi tegevusi, palume saata 28. oktoobriks 2014 Johannes Käisi Seltsi juhatusele e-posti aadressil Aina.Alunurm@gmail.com e-kirja manusena.

Johannes Käisi nimeline preemia asutati Põlva rajooni Ed. Vilde nim. kolhoosi juhatuse otsusega seoses Johannes Käisi 100. sünniaastapäevaga 26. detsembriks 1985.